Δ Τσετινέ 3 Κομοτηνή
Όλο το 24ωρο
Δ Τσετινέ 3 Κομοτηνή
Όλο το 24ωρο

Βίντεο

20 Αυγ
Posted by:   Fytilas

Privacy Curtains Can Help Spread Medical

When people at work get sick, they blame factors outside of the office. One person got the flu because his child caught the flu at school, another had a stomach ache because of something he ate at home…