Δ Τσετινέ 3 Κομοτηνή
Όλο το 24ωρο
Δ Τσετινέ 3 Κομοτηνή
Όλο το 24ωρο

Κατηγορία: Factory Cleaning

20 Αυγ
Posted by:   Fytilas

Germs Thrive the Office!Your Health Risk?

When people at work get sick, they blame factors outside of the office. One person got the flu because his child caught the flu at school, another had a stomach ache because of something he ate at home…

02 Αυγ
Posted by:   Fytilas

Benefits of Professional Antiviral Sanitisation

With the current pandemic waging a germ war on us, you can’t be too…