Δ Τσετινέ 3 Κομοτηνή
Όλο το 24ωρο
Δ Τσετινέ 3 Κομοτηνή
Όλο το 24ωρο

Εταιρία

Η εταιρία

Απεντομώσεις - Απολυμάνσεις - Μυοκτονίες

Ο ιδιοκτήτης της εταιρίας Φυτιλάς Παναγιώτης, απόφοιτος του Τμήματος Τεχνολόγων Τροφίμων ΑΤΕΙΘ, με την πολυετή του εμπειρία στον τομέα των Απολυμάνσεων – Απεντομώσεων (συγκεκριμένα από το 2005 μέχρι και σήμερα), αλλά και με την συνεχή παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων όπως και με την φυσική του παρουσία σε κάθε εφαρμογή απολύμανσης και απεντόμωσης όλα αυτά τα χρόνια, εγγυάται άμεσα και σίγουρα αποτελέσματα. Λόγω της ενασχόλησης του στον πρωτογενή τομέα για τουλάχιστον 30 χρόνια, ήταν και συνεχίζει να είναι,από τους πρώτους ιδιώτες πανελλαδικά που ασχολήθηκε με τις online δηλώσεις καλλιέργειας (ΟΣΔΕ).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τέλος, ο ιδιοκτήτης σαν τεχνολόγος τροφίμων αλλά και πιστοποιημένος εκπαιδευτής του ΕΦΕΤ για πάνω από μία 10ετία, μαζί με τους συνεργάτες και το προσωπικό της εταιρίας, είναι σε θέση να στηρίξει όλες τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος με σχεδιαγράμματα ροής, εκπαιδεύσεις προσωπικού αλλά και με συστήματα διασφάλισης ποιότητας (HACCP-ISO).

Με την πρωτόγνωρη σε όλους καθημερινότητα λόγω COVID – 19, το συνεργείο μας, αποτελούμενο μόνο από πτυχιούχους γεωπόνους, αλλά και με την πολυετή του εμπειρία στο χώρο, είναι στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες και τυχόν απορίες.

100%

Αποτελεσματικότητα

Τέλος, ο ιδιοκτήτης σαν τεχνολόγος τροφίμων αλλά και πιστοποιημένος εκπαιδευτής του ΕΦΕΤ για πάνω από μία 10ετία, μαζί με τους συνεργάτες και το προσωπικό της εταιρίας, είναι σε θέση να στηρίξει όλες τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος με σχεδιαγράμματα ροής, εκπαιδεύσεις προσωπικού αλλά και με συστήματα διασφάλισης ποιότητας (HACCP-ISO).

Με την πρωτόγνωρη σε όλους καθημερινότητα λόγω COVID – 19, το συνεργείο μας, αποτελούμενο μόνο από πτυχιούχους γεωπόνους, αλλά και με την πολυετή του εμπειρία στο χώρο, είναι στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες και τυχόν απορίες.

10.000+
Εφαρμογές
100%
Αποτελεσματικότητα
Εγγυημένα αποτελέσματα
Οι υπηρεσίες μας

  • Απεντομώσεις - Απολυμάνσεις - Μυκτονίες
  • Δηλώσεις καλλιέργειας
  • Γεωτρήσεις
  • Προγράμματα νέων γεωργών
  • Εκπαιδεύσεις ΕΦΕΤ
  • HACCP/ISO
  • Περιγραφικές εκθέσεις / Διαγράμματα ροής

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Απολυμάνσεις
Απεντομώσεις
Μυοκτονίες
Δηλώσεις
Καλλιέργειας

Το συνεργείο μας αποτελείται καθαρά και μόνο από πτυχιούχους γεωπόνους για άμεσα και εγγυημένα αποτελέσματα.